top of page

Isang Dugo, Isang Lahi: Kultura, Tradisyon at Bayanihan sa GothamTagalog Poem: Filipinos of New York


Sa New York ay may isang Facebook group Filipinos of NY

Mga Pilipino na nagtatrabaho't nagpapakapagod

Ngunit kahit na malayo sa sariling bayan

Ang kultura at tradisyon nila'y hindi nabubura ng panahon.


Mga kasama sa trabaho ay nagtutulungan

Para sa ikabubuti ng kanilang pamilya at kinabukasan

Mga kapitbahay ay nagkakaisa sa pagtulong

Sa mga bagay na hindi kaya ng isang tao lamang.


Sa araw ng Linggo, ang simbahan ay puno

Ng mga Pilipinong naghahanap ng espirituwal na lakas

At sa mga pagtitipon ng mga Kababayan

Makikita mo ang dami ng tao at saya sa bawat oras.


Ito ang grupo ng mga Pilipino sa New York

Na kahit malayo sa Pilipinas ay hindi nag-iisa

Dito makikita mo ang bayanihan at pagkakaisa

Na nagbibigay ng sigla sa bawat isa.


Mga handaan at salu-salo mapa-kamayan o budol-budol

Hindi mawala ang lechon, pancit, at mga kakanin

At sa mga okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon

Ang saya ay napakalaking parang buong mundo'y nagsasaya rin.


Ngunit hindi lang sa kainan at selebrasyon nakatuon

Ang mga Pilipinong ito sa New York sa bawat panahon

May mga organisasyon at grupo para sa iba't ibang layunin

Upang mapaglingkuran at makatulong sa kapwa sa kahit anong paraan.


Ito ang mga Pilipino sa New York, matapang at matiyagang mamamayan

Nagpupursigi at nagpapakahirap sa buhay kahit anong kasarinlan

At kahit malayo sa Pilipinas, sa puso't isip ay hindi nag-iisa

Dahil sa Filipinos of NY na ito, nakakatagpo ng tahanan at kasiyahan sa isa't isa.

49 views0 comments

Comments


bottom of page